In a Different World

 

Flashback Friday

Temperatures Dropping

    Last year around this time I lived in Fairbanks and the temperatures were way below freezing. We had already received the seasons first snowfall of course, and the sunsets and sunrises colored the sky beautiful every day. During the night, aurora colored the sky.

    Vid den här tiden förra året så bodde jag i Fairbanks och temperaturerna var redan långt under nollan. Vi hade redan fått säsongens första snöfall, och soluppgångarna och nedgångarna färgade himlen varje dag. På natten så färgade norrskenet himlen. 

 
 

Halloween was around the corner, just like now, and I made an awesome pumpkin carving, a moose of course.

Halloween var nära, precis som nu, och jag gjorde en härlig utskuren pumpa, temat var älg förstås.

 
 

I do miss Alaska and its awesomeness!

jag saknar verkligen Alaska och hur häftigt livet var där!

 
 

Do you have a place you miss?

Har du ett favoritställe du saknar?