Brady's Bluff and The Fairytale Forest

 

Adventure Tuesday

Brady's Bluff - The Fairytale Forest

  At Perrot State Park, where we went camping a few weekends ago, there are a few very short hiking trails. One of the park rangers pointed out a short hike, up in elevation, the evening we arrived. He looked at his watch and said well if you are fast and set up your camp, maybe you'll make it in time to see the sunset. I decided that I didn't want to bike over there to watch the sunset, but after seeing the low sun and the show it already had started, I changed my mind pretty fast. After arriving at the campsite, W and I had a beer and then I biked to Brady's Bluff by myself and took pictures of the sunset.

    Det område vi åkte till för att campa häromveckan har även en del kortare vandringsleder. Då vi kom fram till Perrot State Park rekommenderade en av de anställda en kort vandringsled som i princip gick upp för en brant udde. Det var ganska sent på eftermiddagen redan och han tittade på sin klockan och sa att vi kanske kunde hinna med att se solnedgången om vi satte upp tältet fort. Ähh tänkte jag och bestämde mig för att inte göra det. Men så såg jag hur fint solen lyste redan då vi körde mot camping platsen, och så körde vi förbi stället där vandringsleden började, så jag ändrade mig ganska fort. Vi tog en öl när vi kom fram till vår tältplats och sedan tog jag cykeln tillbaka till vandringsleden, medan W satte upp tältet.

 
 

     I literally ran up all the stairs so that I wouldn't miss it. 

    Jag sprang i princip hela vägen uppför udden.

 
 

    It felt like I was running up a tree house, these pictures don't give the reality justice, even though they are really pretty!

    Det kändes som jag var och klättrade i en trädkoja med alla dessa trätrappor och utkiksplatser.

 
 

    I sent pictures to W of the sunset and he was regretting his decision so much that we went there the next day too. The view and everything was still spectacular, of course.

    Jag skickade förstås bilder till W på solnedgången och han ångrade sig förstås. Inte bara på grund av den fina solnedgången, men även för att vandringsleden var ganska häftig i sig. Så vi åkte förbi där på vägen hem dagen efter också. 

 
 

    The bluff itself consists of sandstone that has ben capped by a certain dolomite, Prairie du Chien dolomite.

   Själva udden består av en sekundär bergart, Dolomit, den här Dolomit gruppen heter "Praire du Chien".

 
 

    In the mid 1930's, and the depression, the Civilian Conservation Corps (CCC) built large parts of this trail. During the depression the CCC was formed, intended to decrease the number of unemployed people, conserve nature and to "keep youth off the streets". The results at Brady's Bluff are pretty spectacular.

    I mitten på 1930 talet, och under den stora depressionen i USA, byggdes stora delar av den här vandringsleden av "Civilian Conservation Corps" (CCC). CCC bildades under Roosevelts inrådan för att öka efterfrågan av arbetskraft men även för att bevara naturen och "hålla ungdomen borta från gatorna". 

 
 

    These stone steps covers large parts of the trail, and today of course, some areas have been reinforced, and also new wooden steps have been added (I guess they now realized how heavy those rocks must have been and that few people would want to carry those stones up the bluff..)  

    Dessa stentrappor täcker stora delar av denna korta vandringsled, och idag så har man börjat att restaurera vissa delar förstås. Nu har man dock börjat sätta in trätrappor istället, kanske de insåg att sten är ganska tungt att bära uppför udden. 

 
 

    Just look at all those beautiful steps, built in with nature. The trail itself started down low of course, but very fast the bluffs and the thick vegetation took over as you zig zagged and circled to get up and up and up.

    Titta bara på de fina arbetet och resultatet av alla dessa stentrappor då de smälter in med vegetationen. 

 
 

    I know I say this every single time, but it's so green and lush here. It's quite amazing.

   Jag vet, jag säger det här nästan varje gång men det är så grönt och lummigt i Wisconsin på sommaren.

 
 

    We got this amazing view again, well again for me of course, but the first time for W.

    Vi fick samma fina vy igen, eller igen för mig, men första gången för W.

 
 

    Do you have a new hiking route you've discovered lately?

    Har ni någon vandringsled som ni hittat alldeles nyligen?