Elroy Sparta trails and tunnels, well, one

 

Adventure Tuesday

Elroy Sparta Bike Trail

    W and I went biking the Elroy Sparta trail that goes between Elroy and Sparta, hence the name. We ended up starting in a small town called Norwalk, and the plan was to bike all three tunnels. However, my knee decided to not corporate with me and we only did one tunnel. The old conservation department started to convert the old railroad to a trail in 1965. 

    W och jag åkte och cyklade en speciell cykelväg mellan två små städer, Elroy och Sparta. Det finns tre stycken tunnlar som går genom små kullar. Det är ett gammalt järnvägsspår som blivit omgjort till en vanlig väg för cyklar och fottrafik istället. 

 
 

    I think it's pretty cool to bike through a landscape like this, and that it's made so accessible. The trails are in perfect shape. They go through agricultural lands and deep forests.

    Det är ganska häftigt att kunna cykla genom det här landskapet tycker jag, det är så himla lätt att ta sig till cykelvägarna också.

 
 

The Tunnel/s

    It's pretty cool to see all the design features of the tunnel. These tunnels were built at the end of 1800, in an effort to keep the gradient down for the trains. Apparently they had to install these large doors because of the temperature differences inside and outside the tunnels (warmer inside and colder outside in the wintertime). Which led to the fact that someone had to be stationed there to open and close the tunnel doors as soon as a train came.

    Tunnlarna är byggda på slutet av 1800 talet, och var tänkt för att underlätta tågtrafiken, så att tågen inte skulle behöva köra upp och ner genom det ganska kuperade landskapet. 

 
 

    I guess I never quite thought about the fact that the tunnels would be dark. Next time i will for sure remember to bring my headlamp. The light on my phone did help a little bit to make sure you didn't trip on anything.

    Jag tänkte inte riktigt på att att vi skulle behöva en lampa, men det var becksvart i tunneln förstås, oväntat haha :)

 
 

    These tunnels supposedly has some bats in them, but we never saw any. I was thinking that the tunnels would be prime habitat for rats, but no rats. The only animal we saw was unfortunately a dead raccoon :(

    Det ska finnas lite fladdermöss i tunnlarna, men vi såg aldrig några. Det enda vi såg var en död tvättbjörn :(

The Creamery

    In Norwalk, at the start of the trail, there is this beautiful old creamery. It looks like it's abandon now but I hope that they wont let it go to waste, because it is really pretty!

    I norwalk fanns en jättefin gammal byggnad, ett gammalt mejeri. Synd att det står och förfaller. 

 
 

    Have you encountered any cool trails lately?