The Land God Forgot

The lonely sunsets flame and die; 
  The giant valleys gulp the night; 
The monster mountains scrape the sky, 
   Where eager stars are diamond-bright.

 

 

Arctic Air

 
 
 

    Those are the recent good news when it comes to the arctic! You can read more about it here! In recent days we have gotten less good news, like the warmest year in 30 years in Alaska. Earlier in December we read about the lack of sea ice in the arctic sea, and the warm temperatures we have seen there. And we have also read about the effects of the warming on polar bears, or the problem with the overfull polar bear prison in Churchill, Manitoba

    Det är en av de bra nyheterna vi hört om på sistone, och du kan läsa mer om det här! De senaste dagarna har vi dock hört lite sämre nyheter, som till exempel att förra året (2016) var det varmaste på 30 år i Alaska. Tidigare i december kunde vi läsa om minskningen eller snarare bristen på havsisen i norra ishavet och de temperatur ökningarna som skett där. Vi har även läst om den här ökade temperaturen och dess påverkan på isbjörnar, samt problemen med de överfulla isbjörns fängelserna i Churchill, Manitoba. 

 
 

It's a Burning Matter

    These news aren't necessarily new new, we know that the arctic are seeing the highest increase in annual average temperature, and on top of that Alaska is one of the regions where this warming has been the most prominent. We know that the drying of the landscape combined with an increase in lightning frequency are increasing the annual area burned in northwestern North America. Burning of forests are natural, especially boreal forests and specifically black spruce. The problem is when these fires happen more frequently, that is, burn the same area within the same time period as it once back in time only burned once. But it's not only the burning itself, after the fire we can see changes in for instance the species composition of the vegetation, regrowth and also the effect on permafrost, and subsequently freshwater chemistry.  

    De här nyheterna är inte speciellt nya, vi vet att den arktiska regionen har haft de högsta temperaturökningarna på jordklotet, och även att Alaska är en av de regionerna där dessa temperaturökningarna har varit störst. Vi vet att med torrare landskap kombinerat med mer frekventa blixtnedslag leder till ökad brandarea i nordvästra Nord Amerika. Att skogar brinner är naturligt, de har de gjort i flera tusen år, de som ändrats nu är att dessa bränder kommer alltmer oftare, det vill säga att samma område brinner ytterligare en gång, inom samma tidsperiod som de förr i tiden bara brann en gång. Resultatet av de vi ser kan leda/leder till ändrad art sammansättning av vegetationen, ändrad återväxt av den tidigare vegetationen, men även påverkan på permafrost distributionen och således även en påverkan på vattenkemin i vattendragen. 

The beauty of the Arctic and Sub-arctic Region

    Have you ever driven through the vast landscape up north? The endless tundra, black spruce and mountains, weaved together in this place that we call earth? It's so beautiful, and seem like very few people have actually seen it, or been spell bound by its beauty. I am not one of those, because this beauty of the nature is what I live for. 

    Har du någonsin kört genom detta magnifika landskap uppe i norr? Den ändlösa tundran, svartgranen och bergen, invävda tillsammans på detta ställe som vi kallar jorden? Det är så vackert, och ibland verkar det som väldigt få har sett detta, eller iallafall blivit trollbundna av dess skönhet. Jag är inte en av dom, för jag har sett den skönheten och det är en av de sakerna jag lever för.

 
 

    Do you have a favorite region of the world? I am burning for the Arctic and Sub-arctic, but I know other people are burning for other parts of this world.

    Har du någon favorit region i världen? Jag brinner för den arktiska och sub arktiska regionen, men jag vet att andra människor brinner för andra delar av denna värld. 

 
Posted on January 4, 2017 and filed under Wednesday Thoughts, Science.