A Welcoming fall?

 

Flashback Friday

Fall in Alaska

    Fall usually arrives with colors in Alaska, but here in the midwest, I am still waiting. In Alaska fall happens early. You can expect to see the colors changing late August, early September. 

    Hösten kommer oftast som en stor färgexplosion i Alaska, men här i Wisconsin väntar jag fortfarande på den. I Alaska börjar man se färgskiftningarna redan i slutet av Augusti till början av September. 

 
 

    The vegetation around Fairbanks is spruce mixed in with some birch and aspen. A typical boreal forest. Everything starts turning color almost at the same time, the fireweed, the birch, the salix, yeah everything. 

    Vegetationen runt Fairbanks är granskog med inblandad björk och asp. En typisk Taiga skog helt enkelt. Alla lövträd börjar att ändra färg nästan samtidigt, rallarrosen, björken, videung, ja precis allting.

 
 

    By the middle of September the first frost has likely even happened. 

    I mitten av September så kommer den första frosten.

 
 

    Oh Tycho, I bet he misses the Alaskan Fall..

    Åhh Tycho, han saknar nog hösten i Alaska.

 

    Did Fall arrive where you are??

    Har hösten kommit dit du är?

Posted on September 23, 2016 and filed under Flashback Friday, Alaska, Tycho - The Kitty Cat.