En Välkomnande Höst?

 

Fredags Tillbakablick

Höst i Alaska

    Hösten kommer oftast som en stor färgexplosion i Alaska, men här i Wisconsin väntar jag fortfarande på den. I Alaska börjar man se färgskiftningarna redan i slutet av Augusti till början av September. 

 
 

    Vegetationen runt Fairbanks är granskog med inblandad björk och asp. En typisk Taiga skog helt enkelt. Alla lövträd börjar att ändra färg nästan samtidigt, rallarrosen, björken, videung, ja precis allting.

 
 

    I mitten av September så kommer den första frosten.

 
 

    Åhh Tycho, han saknar nog hösten i Alaska.

 

        Har hösten kommit dit du är?

Posted on September 22, 2016 and filed under Tycho - The Kitty Cat, Fredags Tillbakablick, Livet i Alaska.