Yellowstone National Park

En park i flera olika delstater

    Nationalparken Yellowstone ligger med sin största del i delstaten Wyoming, men mindre delar av parken återfinns även i Montana och Idaho. Parken är känd för dess termiska (varma) källor och gejsrar. W’s familj bor nära parken, i Bozeman som ligger i delstaten Montana. Han är i princip uppvuxen i parken, och hans pappa precis som han själv har en stor del av sin forskning i parken. Sedan jag träffade W så har vi spenderat tid i parken varje gång vi haft vägarna förbi Bozeman. Detta har då främst varit under jullovet och således vintern. Nu, efter flera år har jag åkt genom alla stora ingångar och vägar i parken. Ekosystemet i parken är väldigt speciellt, och parken är kanske mest känd för de varma källorna, såsom Old Faithful. Vid de varma källorna överlever viss flora och fauna som frodas av de mikrohabitaten som de får av den varma och våta luften, medan andra växter frodas på annat håll, ända upp till de högre höjderna där den alpina floran och faunan dominerar. Regionen som en del av parken tillhör kallas även för Klippiga Bergen, och fortsätter söderut mot Colorado, men även norrut och in i Kanada. Parken är en av de äldsta i USA, och blev den första nationalparken i USA redan 1872. Yellowstone National Park ligger redan relativt högt över havet, med den lägsta punkten på ca 1,600 möh. Därför är det även väldigt viktigt att tänka på att dricka mycket vatten när man besöker parken och speciellt då man är ute och vandrar på de högre höjderna. I parken finns två hela bergskedjor, Washburn och Red Mountains. I väster så går en stor del av bergskedjan Gallatin genom parken och i öst bergskedjan Absaroka. Den högsta punkten är Eagle Peak som är en del av bergskedjan Absaroka och sträcker sig nästan 3,500 möh.

 

Yellowstone National Park - Vinterupplagan

 

Yellowstone National Park - Fältarbete

 

Yellowstone National Park