Where it all started

 

Flashback Friday

Sommarstugan aldrig någon ro

    One of my favorite places in the whole world is the summer house in Sweden. It's located in the north of Sweden, right by the Baltic Sea, and I have done countless walks in the forest there. Alone for many parts of it. It is something special about going out into the forest and trust your senses, feeling the nature. I knew I wouldn't get lost, because because I had the ocean behind my back and I could always follow the sound. There is a huge esker that you eventually will reach, kind of conforming you into an area that is almost, yeah almost impossible to get lost within. I don't have any digital pictures of the esker, or the forest behind the house, but I do have some other ones, of the water, this endless supply of water.

    En av mina favoritplatser i hela världen är sommarstugan vår familj har uppe i norra Sverige. Sommarstugan ligger precis vid havet och är omringad av tall och granskog. Jag älskar att vandra i den skogen, precis bakom stugan. Jag kände aldrig att jag kunde gå vilse där, eftersom det gick att höra havet bakom dig, och gick man tillräckligt långt så hamnade man på den stora rullstensåsen. 

 
 

An old Legend

    There is an old legend that talks about a hidden treasure, that was buried somewhere in that area way back in the day, when the vikings came. It was a way to save all the treasures that the village had, and someday they would get it back. Although that never happened. The legend says that they buried it at a certain location where you could see the ocean and also the old village.

    Det finns en gammal sägen som handlar om en skatt som blev gömd, uppe skogen då vikingarna kom. Det var ett sätt för den byn att gömma undan deras ägodelar så det senare skulle kunna gräva upp den igen. Sägen säger att platsen de gömde skatten på hade utsikt över både havet och den lilla byn.  

 
 

Fire  

     Once there was a boy who ventured out in the forest to find the treasure. He reached the spot and started to dig, and found the treasure. But when he looked up he discovered that his whole village was on fire, so he dropped the treasure and ran back home to help, through the forest as fast as he could, only to discover that everything was normal back at the village, and no fire had ever happened. He never found that treasure again. That is the legend.

    Sägen fortsätter med en liten pojke som försöker hitta skatten i skogen flera årtionden senare. Han hittar skatten och börjar gräva upp den, men så kollar han ned mot hans by och ser att hela byn står i lågor. Han släpper skatten och springer så fort han kan ned mot byn genom skogen. När han kommer fram finns inget spår av någon brand, och ingen förstod vad han pratade om. Han hittade aldrig skatten igen.

 
 

Treasurehunt

    We searched and searched for that treasure too, everyday was a treasure hunt in the forest. This was before everyone got addicted to screens. Screens and screens everywhere. We were allowed to watch the children's show early in the morning during the summer holiday, and watch a movie or family tv show in the evening. But that was it. This was back in the day when people hung out more with each other, children ran around in the forest and played with cones and sticks. Before we knew what a cellphone was and that we someday would become so detached to society as we are now. 

    Vi letade också efter denna skatt, varje dag var som ett nytt äventyr. Det var innan barn i alla möjliga åldrar blev beroende av skärmas, dessa skärmar överallt, Ipads, Iphone osv. Vi fick kolla på sommarlovs morgon på morgonen och ibland blev det en film eller någon familje show såsom allsång på skansen på kvällen. På den tiden, som faktiskt inte är så länge sedan, så lekte vi skogen, med kottar och stenar. Det var innan vi ens visste vad en mobiltelefon var. Innan vi blev så oerhört beroende av skärmtid och så avskärmade från samhället som vi är nu.

 
 

Fishing

    We fish a lot up there. Dad and I have gone countless times out on the ocean to lay out fishing nets in the evening, and fetch them early the next day before the birds get to the fish. All of these pictures are between 7-11 years old. I have not been to the summer house since 2009, which is very very sad. I really want to go there sometime soon, and bring W and show him all the great places up there. Take him out fishing, go sauna and all other wonderful things you can do up there. 

    Vi fiskar mycket när vi är där uppe. Pappa och jag har åkt ut i båten tusentals gånger. Vi lägger ut nät på kvällen och går upp tidigt på morgonen dagen efter för att kolla näten, innan fiskmåsarna äter upp fångsten. Alla dessa kort är mellan 7-11 år gamla, och jag har inte varit tillbaka till stugan på 7 år. Det är så himla ledsamt att det gått så lång tid sedan jag var där sist. Jag vill så himla gärna visa W vår stuga, och ta med honom på alla små äventyr man kan göra där uppe. 

 
 

Where it all started

    The summer house is also where it all started. This endless supply of raw nature, the forest and oceans. It's quite remarkable how affected you can get by nature. This is where i made up my mind, without knowing it, way back in time, that the environment is what I am going to care about, what I am going to study. That summerhouse is the reason I am where I am today, the reason why I went to Alaska, the reason why I study what I do. The summer house is the reason to why I will try to save the world from people like this country's current president.

    Det är vid sommarstugan som allt startade. All denna natur, skogen och havet. Visst är det häftigt hur mycket naturen kan påverka en. Det var där jag bestämde mig för vad jag ville göra med mitt liv, utan att ens veta om det då. Det är landet som är i grunden och botten på alla mina beslut jag tagit och anledningen till att jag är där jag är nu. Anledningen till att jag ens åkte till Alaska från allra första början. Sommarstugan är även anledningen till att jag ska försöka rädda världen från människor som den nuvarande presidenten i detta landet.

 
 

    Do you have a place like that, that shaped your future?

    Har du något ställe som har format din framtid?