Tycho the frequent flyer aka Tycho the earless cat

Frequent Flyer

On Monday I am shipping off my little kitty cat to new adventures. He's an avid flyer by now since I always bring him wherever I go during christmas, mostly Bozeman, but he's been to Madison before too. Madison is where he will be flying, cargo. Later in May W is flying up here and we are then driving all the way to Madison...fingers crossed. 

På Måndag kommer Tycho att flyga mot nya äventyr, han ska nämligen till Madison. Jag brukar alltid ta med honom då jag åker och firar jul (oftast till Bozeman) så han har flygit mycket i sitt liv :) . I Maj kommer W flyga upp hit och sedan ska vi bila ända till Madison, om allt går som det ska!

I am pretty sure Tycho will miss Alaska, but I am also sure he will settle in Madison too :)

Tycho kommer säkerligen att sakna Alaska, men jag tror att han även kommer att trivas i Madison :)