The Past and the Present - Dåtid och Framtid

It's always nice to go through old pictures on the computer and realize how different the season called "spring" can turn out. Last year for instance we had a lot more snow during the wintertime and so it took a bit longer for the snow to melt away, compare to this year. 

These pictures below are from late March- mid April last year, I would say we are maybe one or two weeks ahead of last year right now.

Det är alltid trevligt att kunna gå igenom gamla bilder som finns sparade på datorn, då inser man verkligen hur olika årstiderna kan te sig, som våren här. Förra året hade vi till exempel kom det mycket mera snö, så det tog ett tag innan all snö hade smält bort helt, jämfört med i år. 

Dessa bilder är från föra året, mitten av Mars- mitten av April, jag tror nog att vi är ungefär en eller två veckor tidigare med snösmältningen jämfört med förra året. 

And then here below are some from right around now:

Och dessa bilder är från de senaste dagarna:

Field work will probably begin pretty soon, although not personal fieldwork for me, just the regular baseline sampling to keep it simple. I don't know if I will start going out pretty soon or not, although I am usually not a big fan of leaving for field alone in early spring. Previous years we have been seeing quite a lot of bear activity so I assume this spring wouldn't be different. 

We have both black bears and grizzlies in the watershed so quite a spread of bears, and of course there is a pack of wolves that are running through the area from time to time too.

Fältarbetet kommer antagligen att börja ganska snart, men inte för mig personligen, bara den allmänna provtagningen. Jag vet inte riktigt om vi kommer börja åka ut ganska snart och om det blir så, så blir det nog att jag åker ut själv. Vilket jag inte är sådär jätteförtjust i, eftersom vår är tiden då björnarna börjar vakna. Vi har sett ganska mycket björnspår där ute tidigare vårar så detta året skulle nog inte vara annorlunda. 

Vi har både svartbjörn och brunbjörn där jag jobbar, så båda sorterna, sedan finns det också varg i området men inte lika vanligt att man ser spår efter dom.

Posted on April 17, 2015 and filed under Cabin Life, Alaska, Nature, Photography, Tycho - The Kitty Cat.